top of page

Power Off

Sverige. 2020

Material: 2 neon transformatorer, 15 meter kabel, glasrör, neongas (röd färg).

 

Hur fri är konsten?

Hur fri är konstnären?

Hur fri är betraktaren?

Hur fria är konstinstitutionerna?

Hur fria är vi egentligen?

Hur skapar vi kontakt?

Vad får oss att lysa?

Neonet kan stängas av helt och hållet om jag tycker att min konstnärliga frihet är mycket begränsad eller hotat på något sätt. Annars blinkar ordet FRI försvinner då och då.

***

Note to non-Swedish speakers: ‘Fri Konst’ literally means ‘Free Art’

Material: 2 neon transformers, 15 meter cable, glass tube, neon gas (red color).

How free is art?

How free is the artist?
How free is the viewer?
How free are the art institutions?
How free are we really?
How do we make contact?
What makes us glow?

The neon can be turned off completely if I think my artistic freedom is very limited or threatened in any way. Otherwise, the word FREE will disappear from time to time.

Video and four first pictures by Hans Malm.

bottom of page